ÇEREZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Tena Tekstil Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti, ( Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) www.tenamoda.com web sitesi vasıtasıyla (Bundan sonra “ Site”  olarak anılacaktır)  işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 İsim, soyisim,telefon, e-posta adresi

 IP Bilgisi

 Konum Bilgisi

 Kullanıcı İşlem Bilgisi

 Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size   açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.

 

ÇEREZ TANIMI VE KULLANIM AMACI

İnternet sitelerini görüntülemek için, bilgisayarınızda, tabletinizde, mobil telefonunuzda v.b. cihazlarınızda kullandığınız Google Chrome, İnternet Explorer, Safari, Firefox v.b. gibi tarayıcılar, doğrudan kendileri veya bu tarayıcılar aracılığıyla ziyaret ettiğiniz web siteleri, siz bu tarayıcıları yüklerken veya kullanırken cihazlarınıza yüklenen bir kısım dosyalarla, gezindiğiniz web siteleri, kullanım alışkanlıklarınız, şifreleriniz ve kullanıcı adlarınız gibi pek çok kişisel verinizi bu küçük dosyalar vasıtasıyla kaydederler. Bu dosyalara çerez dosyaları denilmektedir.

ÇEREZ VASITASIYLA İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.
 

SİTEDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.tenamoda.com  ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir Google hizmeti olan Google Analytics, Whatsapp ve Tawk.to uygulaması çerezleri kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Kullanıcı’nın iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan canlı yardım Tawk.to hizmetini kullanmak istemesi halinde ise, Kullanıcı isterse isim, e-posta, telefon numarası bilgisini verebilir. Bu kişisel veriler de veri sorumlusu tarafından bu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir.  Kullanıcı iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan iletişim-başvuru formunu kullanarak isim, e-posta, telefon numarası, elektronik posta bilgisini paylaştığı takdirde söz konusu bölümde sunulu İletişim Formu Aydınlatma Metni ve Rıza Formunu kabul etmiş sayılır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Sitemizi ziyaret etmek suretiyle çerezlerle veya online destek hizmeti veren üçüncü parti canlı yardım uygulamaları aracılığıyla (Tawk.to)  elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 Öneri, talep, şikayet, ürün satın alma- iade-değişim, müşteri memnuniyeti, işbaşvurusu taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,

 Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,

 İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,

 Site güvenliğinin sağlanması amacıyla

 Hukuki işlem bilgisinin ispatlanması amacıyla

 Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,

 Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve büromuzun yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde ve yurtdışında;

 İşin yürütülebilmesi için ilgili büro personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,

 Raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

 Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

 Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing,

 arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

 İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik ve hukuk bürolarıyla,

 Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,

 Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmekte ve onlara aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA  YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız, belirli bölümlerindeki çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması, şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız ve elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Yardım-destek butonu işlevleri üçüncü parti bir uygulama olan Tawk.to tarafından sağlanmaktadır. Tawk.to sizden e-mail veya sosyal medya hesaplarınızla kolay giriş yapmanızı önerebilir ancak bu tamamen sizin takdirinizdedir. Tawk.to  sadece sosyal medya veya e-mail hesabınızda kullandığınız isim-soyisim ve e-mail adresinizi tarafımıza  aktarmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ 

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Etiler Mahallesi, 1264 Sokak, No:10 Konak İzmir” şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya [email protected] e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Büromuza bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, +905524821831 no’lu müşteri hizmetleri telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.

Şirket olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi 07.12.2020

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR