WEBSİTE ÜYELİK FORMU AYDINLATMA METNİ VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Tena Tekstil Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti, (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) www.tenamoda.com (Bundan sonra “ Site” olarak anılacaktır) sitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz üyelik işlemleri vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. • İsim, soyisim, tc kimlik no,telefon,adres, e-posta adresi, banka hesap bilgileriniz(havale,eft aracılığıyla ödeme yapılması durumunda) Web sitemiz üzerinden kredi kartı vasıtasıyla yaptığınız alışverişlerde kredi kartı şifre ve diğer ödeme bilgileriniz doğrudan aracı ödeme kuruluşu (İş bu yazı tarihi itibariyle Paytr) sistemleri aracılığıyla bankanıza yönlendirilmektedir. Şirketimiz veri tabanında söz konu kişisel verileriniz hiçbir şekilde kayıtlı tutulmamaktadır. Paytr aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizle ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.paytr.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Şirket tarafından www.tenamoda.com websitesi üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirmek suretiyle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz; • Tarafınızın kimlik bilgilerini teyit etmek, tarafınızla iletişim kurmak amacıyla • Sipariş süreçlerini yönetmek amacıyla, • Öneri, talep, şikayet, ürün satın alma- iade-değişim, müşteri memnuniyeti, taleplerinizin yanıtlanması, değerlendirilmesi amacıyla, • İadesi talep edilen ürünler için bedel iadelerinin tarafınıza yapılabilmesi amacıyla, • Satın alım-iade vb işlemlerinizle ilgili ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında (satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası gibi) elektronik ve fiziksel ortamda dayanak oluşturabilecek gerekli belgelerin düzenlenmesi amacıyla • Mevzuattan kaynaklı olarak yapılması zorunlu olan fatura düzenleme vb yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, • Tüketici hakları kapsamında mevzuattan doğan haklarınızı (cayma hakkı, seçimlik haklar vb) uygun bir şekilde kullanabilmeniz amacıyla, • Websitesi üzerinden gerçekleştirdiğiniz mağaza ziyaret sıklığınız ve sipariş verme zamanlarınız, ziyaret edilen ürün sayfaları gibi işlemlerinizi analiz etmek ve anlamak ve kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla, • Hizmetlerimiz, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla • Site güvenliğinin sağlanması amacıyla, • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; • İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile, • Gerektiğinde yazılım, raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, • Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, • Şirketin kullandığı/kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla, • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, üye ol butonu bölümünde bulunan KVKK aydınlatma metni onay kutucuğunu işaretlemeniz ve metni göndermek amacıyla yerleştirilen butonu tıklamanız suretiyle, elektronik ortamda kanuna uygun şekilde şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini elektronik ortamda onaylamanız halinde hukuken işlenebilir kabul edilir. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi “Etiler Mahallesi, 1264 Sokak, No:10 Konak İzmir” Şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya [email protected] e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Şirketimize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +902324821831 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz. Son güncelleme tarihi 08.12.2020